Polityka Prywatności

Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

Podczas korzystania z serwisu nie przetwarzamy Twoich danych osobowych, chyba że jest to niezbędne dla wykonania Twojej dyspozycji lub zapewnienia działania określonej funkcjonalności strony, z której chcesz korzystać. Naszym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej: „RODO”).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może mieć miejsce przy wykorzystaniu następujących elementów serwisu:

Pliki cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) użytkownika. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Pliki cookies co do zasady nie służą przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdyż mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają nam Cię zidentyfikować. Za każdym razem, gdy cookies będą mogły uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zostaniesz przez nas o tym poinformowany.

Dobrowolne podanie danych przez użytkownika serwisu poprzez formularz kontaktowy. W ramach serwisu możesz skorzystać z określonych funkcji, takich jak uzupełnienie formularza kontaktowego. Dla skutecznego zrealizowania tej operacji, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail, Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania.

Informacje na temat przetwarzania danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka, Edoskonalenie” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Administrator może przetwarzać Twoje dane w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

 1. Wykonanie lub zawarcie umowy
  Przetwarzanie Twoich danych może mieć miejsce w związku z realizacją umowy, która łączy Cię z Administratorem lub w celu zawarcia takiej umowy. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie z Twoim żądaniem i w celu prawidłowego zrealizowania zamówionej usługi
 1. W celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy taki obowiązek nakłada na nas obowiązujący przepis prawa. Dzieje się tak, gdy prosimy Cię o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Administratora m.in. Ustawa o rachunkowości itd.
 1. Prawnie uzasadniony interes administratora
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach analitycznych oraz statystycznych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk ruchu w serwisie www.sampranie.pl   Dodatkowo, możemy przetwarzać Ponadto, jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na działania marketingowe, możemy przetwarzać Twoje dane w celu ustalenia, czy dany komunikat reklamowy został do Ciebie wysłany oraz czy odniósł pożądany przez nas skutek (najczęściej jest to kliknięcie w reklamę) – uzasadnionym interesem administratora jest tu możliwość zewidencjonowania i zarządzania działaniami marketingowymi.
 1. Zgoda użytkownika
  Możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych, np. w celu późniejszego kontaktu w celu przesłania Ci oferty, marketingu, aby zrealizować zamówioną przez Ciebie usługę, a także w innych przypadkach, które zawsze szczegółowo opiszemy. Wyrażenie przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być konieczne, byśmy mogli zrealizować Twoje żądanie złożone w serwisie.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.sampranie.pl

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT – wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla zrealizowania Twojego żądania złożonego w serwisie www.sampranie.pl

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji danej dyspozycji oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli podanie przez Ciebie danych wiąże się z wykonaniem umowy, dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 1. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 3. wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych.

Dodatkowo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.